Üldtingimused

1.1 Eesti Tehnikateenused OÜ, registrikoodiga 12147895, aadressiga Meisli 26, Tartu linn, Tartu maakond, 50106 (edaspidi: Eesti Tehnikateenused OÜ) ja klient, kes vormistab Eesti Tehnikateenused OÜ e-poes (www.tehnikateenused.ee; edaspidi: E-pood) või mõne muu sidevahendi abil tellimuse (edaspidi: Ostja), sõlmivad käesolevaga lepingu alljärgnevatel tingimustel (edaspidi: Tingimused). Ostjaks võib olla füüsiline isik ehk tarbija, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega (VÕS §34 mõistes); kui ka juriidiline isik nagu eraettevõtted või riigiasutused (TsÜS §24 mõistes) kes teevad tehingu, mis seondub majandus või kutsetegevuse eesmärkidega.

1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

1.3 E-poes pakutavate kaupade tarneajad, hinnad ja spetsifikatsioonid võivad muutuda etteteatamta ja seetõttu ei oma E-poes pakutav juriidiliselt siduvat kohustust, vaid on juriidiliselt mitte siduv pakkumiste e-kataloog võimalikust tootevalikust koos illustratiivsete piltidega. Kinnitades tellimuse E-poes või sidevahedi abil, võtab Ostja endale juriidiliselt siduva kohustuse välja valitud kaupade ostmiseks. E-poes esitatud Ostja tellimusele vastab E-pood automaatse e-kirjaga, mis kinnitab, et Ostja on tellimuse edukalt esitanud ja E-poe süsteem on tellimuse edukalt kätte saanud. Tehing jõustub alles ja ainult siis, kui Eesti Tehnikateenused OÜ saadab eraldi e-kirja tellimuse kinnitusega, milles väljendatakse kavatsust Ostja tellimus täita.

1.4 Eesti Tehnikateenused OÜ jätab endale õiguse Ostjaid valida ja õiguse tehingust loobumiseks, juhul kui saab selgeks, et mingil põhjusel ei ole võimalik tellimust täita. Sellistest erandlikest juhtudest teavitatakse Ostjat viivitamatult, ning igasugune võimalik ettemaks tagastatakse viivituseta, hiljemalt 1 tööpäeva jooksul. Täiendavad nõuded Tehnikateenuste vastu, seoses tehingust loobumisega, on välistatud.

1.5 Eesti Tehnikateenused OÜ tegevusele ja müügilepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kõik Eestis kehtivad seadused on avaldatud Riigi Teataja võrguväljaandes, mis on kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee

1.6 Juhend E-poes tellimuse vormistamiseks, kinnitamiseks ja tasumiseks:

 • Valige välja toode või tooted ning lisage need päringukorvi. Päringukorvis olevate kaupade kogust saate ennem tellimuse kinnitamist muuta.
 • Sisestage Ostja andmed ja valige sobiv tarneviis/veoteenuse osutaja. Juhul kui soovite kaupa tarnida Ostja aadressist erinevale aadressile, sisestage soovitud tarneaadress eraldi.
 • Valige sobiv makseviis
 • Tutvuge E-poe Tingimustega ning nendega nõustumisel kinnitage seda, tehes märge („linnuke“) Tingimuste ette.
 • Kinnitage oma tellimus, vajutades nupule „Esita päring“.
 • Tehing loetakse sõlmituks arvates tellimuse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Eesti Tehnikateenused OÜ arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimusi Eesti Tehnikateenused OÜ poolt ei täideta.

Tarnetingimused

2.1 Kaubad toimetatakse Ostjale kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajaid (edaspidi: Kauba vedaja). Soovikorral saab Ostja kaupadele ise Eesti Tehnikateenused OÜ lattu järgi tulla: tööpäevadel kell 10:00 – 18:00 va. riigipühad, aadressil Meisli 26, 50106, Tartu, Eesti).

2.2 Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 5-10 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada 14-30 kalendripäeva jooksul.

2.3 Kui Ostja on tarbija (VÕS §34 mõistes), läheb asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle asja üleandmise hetkel, ka siis kui kauba üleandjaks on Kauba vedaja. Kui Ostja on juriidiline isik (TsÜS §24 mõistes), läheb asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle hetkel kui kaup antakse üle Kauba vedajale. Juhul kui kauba üleandmiseks ei kasutata Kauba vedajat, läheb asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle asja üleandmise hetkel. Üleandmine loetakse toimunuks ka juhul, kui Ostja viivitab kauba vastuvõtmisega. Saadetis saadetakse Ostja poolt täpsustatud aadressile.

2.4 Kõik kauba kättetoimetamisega seotud hinnad on kuvatud eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu ning rakendatavaid pakkimis ja transpordi kulusid.

2.5 Kui Ostja on tarbija (VÕS §34 mõistes) palume, ilma juriidilise kohustuseta, tarnitud kaup vastuvõtmisel üksikasjalikult üle kontrollida ja teavitada Eesti Tehnikateenused OÜ-t transportimisel tekkinud vigastustest. Juriidilisest isikust (TsÜS §24 mõistes) Ostjal või juriidilise isiku volitatud isikul on kohustus tarnitud kaup üksikasjalikult üle kontrollida ja tuvastada võimalik transpordil tekkinud kahjustus. Juriidilised isikud peavad tagama, et iga avastatud transpordi- või pakendikahjustus on ennem kauba vastuvõtmist kaupa üleandva kulleri poolt kirjalikult fikseeritud ja raporteeritud.

14-päevane taganemisõigus

3.1 Tarbijast Ostjal (VÕS §34 mõistes) on õigus põhjust avaldamata taganeda sidevahendi abil sõlmitud tehingust (E-poe tellimus, e-mailiga kinnitatud tellimus, telefoni teel kinnitatud tellimus, jne.) või väljaspool Eesti Tehnikateenused OÜ äriruume sõlmitud tehingust 14 päeva jooksul.

3.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Ostja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse tähtajast on kinnipeetud, kui Ostja esitab taganemisavalduse ennem 14 päeva möödumist.

3.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Ostjal teavitada Eesti Tehnikateenused OÜ-t oma tehingust taganemise otsusest ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Eesti Tehnikateenused OÜ esinduses või saata e-postiga.

3.4 Ostjal ei ole taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:

 • Lepingute puhul, mille esemeks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui Ostja on ümbrise avanud;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on sellise toote üleandmine, mis sisaldab unikaalset audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara allalaadimise parooli või tootja veebikeskonda juurdepääsu parooli;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui pakend on pärast kohale toimetamist avatud (näiteks kõrvasisesed kõrvaklapid, kõrvamonitorid jms);
 • Lepingute puhul, mille esemeks olev toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades Ostja isiklikke vajadusi või Ostja poolt esitatud tingimuste kohaselt;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart ja sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

3.5 Lepingust taganemise tagajärjed:

 • Lepingust taganemisel tagastab Eesti Tehnikateenused OÜ Ostjale kõik viimaselt saadud lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Eesti Tehnikateenused OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Eesti Tehnikateenused OÜ saab teada Ostja otsusest lepingust taganeda.
 • Eesti Tehnikateenused OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjal ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
 • Ostja peab kauba Eesti Tehnikateenused OÜ-le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Eesti Tehnikateenused OÜ-le lepingust taganemisest. Lepingu esemeks olev kaup tuleb Eesti Tehnikateenused OÜ-le tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab lepingu esemeks oleva kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu või tõendab, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Juhul, kui Ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, ja ei tõenda, et kaup on üle antud kauba vedajale, on Eesti Tehnikateenused OÜ-l õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.

3.6 Eesti Tehnikateenused OÜ-l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Eesti Tehnikateenused OÜ on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Ostja on esitanud Eesti Tehnikateenused OÜ-le tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

3.7 Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on Eesti Tehnikateenused OÜ-l õigus mitte rahuldada Ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu Ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on Eesti Tehnikateenused OÜ-l õigus tasaarveldada kingituste ja teiste lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas jaehinnas. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Eesti Tehnikateenused OÜ-l õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.

Pretensioonide lahendamine

4.1 Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda:

 • Tarbijast (VÕS §34 mõistes) Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudusega), esitada müüjale pretensioone 2 aasta jooksul (tarbija 2 aastane pretensiooni esitamise õigus) alates kauba üleandmise päevast, ka. kasutatud kaubale. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
 • Kui kaubale on müüja või tootja poolt lisaks seadusest tulenevale antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
 • Juriidilisest isikust (TsÜS §24 mõistes) Ostjale kehtib müügigarantii juhul kui tootja või maaletooja seda pakub (reeglina pakuvad tootjad müügigarantiid 1 aasta või kauem ).

4.2 Kui tarbijast Ostja märkab tellitud kaupa vastu võttes kaubal või tootel puudust, jääb siin kirjeldatud pretensiooni esitamise õigus tekinud kahjustustele kehtima vaid juhul, kui Ostja annab kohe peale kauba kätte saamist puudustest selgesõnaliselt kirjalikult Eesti Tehnikateenused OÜ-le teada. Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist Ostjale.

4.3 Hilisemate pretensioonide lihtsamaks lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Eesti Tehnikateenused OÜ-st. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

4.4 Puudusega toote korral on tarbijast Ostjal õigus nõuda toote tasuta parandamist. Juhul kui parandamise järgselt esineb sama puudus uuesti, on tarbijal õigus nõuda toote asendamist või ostuhinna alandamist.

Lepingust taganemist on õigus nõuda kui Eesti Tehnikateenused OÜ on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:

 • Eesti Tehnikateenused OÜl ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
 • parandamine ebaõnnestub;
 • Eesti Tehnikateenused OÜ ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
 • kauba parandamise või asendamisega on tarbijast Ostjale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

4.5 Eesti Tehnikateenused OÜ ei kõrvalda ilmnenud puuduseid tarbija 2 aastase pretensiooni esitamise õiguse ajal ega ka müügigarantii kehtimise ajal, kui see on muuhulgas põhjustatud:

 • valedest lisatarvikutest;
 • valest paigaldamisest;
 • seadmesse installeeritud tarkvara vigadest, mis on tingitud tarkvara ebakorrektsest paigaldusest või kasutamisest ostja poolt (sh viiruste poolt põhjustatud puudused);
 • normaalsest füüsilisest kulumisest tavalise kasutamise korral;
 • muudatustest originaal osades, kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;
 • Ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;
 • välisteguritest: muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
 • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
 • Ostja süül, ebamõistliku ekspluateerimise tulemusena või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

4.6 Eesti Tehnikateenused OÜ-st ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:

 • Eesti Tehnikateenused OÜ, aadressile Meisli 26, 50106, Tartu
 • e-posti aadressile: info@tehnikateenused.ee

4.7 Pretensiooni esitamisel tuleb Eesti Tehnikateenused OÜ esindusse toimetada ka puudusega kaup.

4.8 Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest tarbijast Ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Eesti Tehnikateenused OÜ (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Eesti Tehnikateenused OÜ üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

4.9 Juhul kui pretensiooni esitamise hetkel on asja üleandmisest tarbijast Ostjale möödas rohkem kui kuus kuud ja toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja teostada ekspertiis, sõlmivad Eesti Tehnikateenused OÜ ja tarbijast Ostja kokkuleppe ekspertiisi läbiviimiseks. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu 36€ (sisaldab käibemaksu), kui Eesti Tehnikateenused OÜ ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest. Samuti tuleb tarbijast Ostjal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

4.10 Kui tarbijast Ostja ei nõustu Eesti Tehnikateenused OÜ ekspertiisi tulemusega, tuleb tarbijast Ostjal tõendada, et tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega) ja puudus või selle põhjus eksisteeris toote üleandmise hetkel.

4.11 Kui tarbijast (VÕS §34 mõistes) Ostja ja Eesti Tehnikateenused OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tarbijal võimalik pöörduda Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbijast Ostja ja Eesti Tehnikateenused OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tarbija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Veel võib tarbijast Ostja pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Eesti Tehnikateenused OÜ renditingimused:

1. Võttes rendile Eesti Tehnikateenused OÜ-le kuuluva vara, on Rentnik aktsepteerinud käesolevaid renditingimusi ning kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse neist renditingimustest ning Eesti Vabariigi seadustest.

2. Vara rentimise aluseks on Eesti Tehnikateenused OÜ rendipakkumine, milles on ära toodud renditava vara täpne loetelu, rendiperioodi pikkus ning maksumus.

3. Vara üleandmisel allkirjastavad Eesti Tehnikateenused OÜ esindaja ning Rentnik mõlemapoolselt Eesti Tehnikateenused OÜ rendipakkumise.

4. Rentnik on kohustatud tagastama vara hiljemalt pakkumises märgitud rendi-perioodi lõppemisele järgneval päeval enne kella 13:00. Vara on võimalik tagastada poolte kokkuleppel.

5. Juhul, kui Rentnik tagastab vara eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Rentnik kohustatud tasuma ka tähtaega ületanud päevade eest.

6. Rentnikul on õigus nõuda oma rendipakkumise väljatrükki paberil või e-postiga.

 7. Rentnik on kohustatud:

7.1 kasutama vara heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelvalveta,

7.2  tagastama vara puhastatult ja töökorras või vastasel juhul hüvitama Eesti Tehnikateenused OÜ-le vara puhastamise ja seadistamise kulud

7.3 koheselt teavitama Eesti Tehnikateenused OÜ esindajat, kui rendile võetud vara osutub mittekorrasolevaks. Juhul, kui Rentniku poolt nimetatud rike osutub põhjendamatuks, on Rentnik siiski kohustatud tasuma rendi eest rendipakkumisest lähtuvalt,

7.4 koheselt teavitama rendileandjat, kui vara läheb kaotsi, kahjustub või hävineb,

7.5 vara kadumisel või hävinemisel on Rentnik kohustatud hüvitama Eesti Tehnikateenused OÜ-le antud vara turuhinnas,

7.6 vara kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Eesti Tehnikateenused OÜ-le vara remondikulud.

8. Rentnikul puudub õigus:

8.1 anda Eesti Tehnikateenused OÜ vara kolmandate osapoolte käsutusse,

8.2 iseseisvalt teostada või tellida teistelt isikutelt Eesti Tehnikateenused OÜ vara remonti.

9. Eesti Tehnikateenused OÜ-l on õigus:

9.1 nõuda vara välja mistahes ebaseaduslikust valdusest,

9.2 nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui ilmneb, et Rentnik on esitanud teadlikult väärinformatsiooni renti puudutavate asjaolude kohta.

10. Eesti Tehnikateenused OÜ-l on kohustus:

10.1 koheselt teavitada Rentniku, kui pärast vara tagastamist tuvastatakse, et rendis olnud vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on toimunud vara väärtuse tunduv vähenemine,

10.2 loobuda renditasu nõuetest (kas osaliselt või täielikult) Rentniku kasuks, kui osutub, et Rentnikule välja antud vara oli (kas osaliselt või täielikult) kasutuskõlbmatu.